DEFAULT

9 comments

User
JoJozil 06.01.2020
REVIEWS Gábor Tolcsvai-Nagy A magyar nyelv stilisztikáj[Hungariaa Stylisticsn ] Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, In A magyarnyelv stilisztikája [Hungarian Stylistics], Gábor Tolcsvai-Nagy updates a long­ time standard A magyar stilisztika vázlata [Sketch of HungariaStylistics]n originall, y pub­ lished in an d continually reprinted. Reply